Het GROOT dictee

Bent u wel eens benieuwd geweest naar uw kennis op het gebied van de Nederlandse taal?

U kunt het testen! Op vrijdag 15 maart 2019 wordt het GROOT Dictee van Voorthuizen gehouden in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen. De opbrengst van dit dictee gaat naar Malawi 2019. Een groep jongeren uit Voorthuizen dat in de zomer van 2019 lerarenhuizen in Malawi gaat bouwen.

Schrijf u daarom snel in als deelnemer, want het aantal deelnemers is beperkt! Dus vol is vol! Kosten voor de inschrijving als deelnemer bedragen €12,50,-. Dit kunt u storten op NL13 RABO 0367 9359 53 ten name van Geref Kerk Voorthuizen o.v.v. Deelnemer GROOT Dictee. Stuur vragen naar dictee@malawi2019.nl.

Voorwaarden

Uw inschrijving is definitief na bevestiging en betaling.

Aanmelden kan als individu of als groep